Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 34/2015

FLORIAN NOWICKI Bogdana Suchodolskiego koncepcja uspołecznienia kultury a marksizm

MARIUSZ BARANOWSKI Wokół welfare economics Oskara Langego

PAWEŁ SZELEGIENIEC Gospodarka planowa w ujęciu Michała Kaleckiego

EWA KOCHAN Róża Luksemburg i bunt mas

MICHAŁ SIERMIŃSKI Dziedzictwo luksemburgizmu a kwestia niepodległości Polski

ANDRZEJ WOJTASZAK Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu w korespondencji oraz „Pismach zbiorowych”

SŁAWOMIR CZAPNIK Lewą naprzód. Ideologia i walka klas u młodego Zygmunta Baumana

ŁUKASZ MOLL Polski zombie-proletariat. Polityczna rekompozycja klasy

MAGDALENA OZIMEK Dyskursywna orientacja badawcza i jej Marksowskie inspiracje

ZBIGNIEW WIKTOR Marksizm i socjalizm w XXI wieku

ŁUKASZ IWASIŃSKI Konsumpcja jako źródło alienacji w teorii Szkoły Frankfurckiej

MICHAŁ NIKODEM Jasieński na lewo. Myśl marksistowska w twórczości Brunona Jasieńskiego

ALEKSANDRA ŁUKASZEWICZ ALCARAZ Architektoniczność jako paradygmat sztuki Aleksandra Rodczenko. Konteksty konstruktywizmu

Cytat Wolność, równość, Bentham KAROL MARKS

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki