Czytanie "Kapitału"

Louis Althusser, Étienne Balibar 22/03/2017
Cytat Prawo do tego, by w granicach pewnych warunków móc cieszyć się bez przeszkód przypadkowością , nazywano dotąd wolnością osobistą KAROL MARKS